Ocean Network Express Yenilikçi Düşük Emisyonlu Nakliye Hizmetini Tanıttı: ONE LEAF+

Bize Ulaşın

Ocean Network Express Yenilikçi Düşük Emisyonlu Nakliye Hizmetini Tanıttı: ONE LEAF+

Yeşil bir geleceğe doğru önemli bir adım atan Japon nakliye devi Ocean Network Express (ONE), nakliye endüstrisinde emisyonları azaltmayı ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen heyecan verici yeni bir hizmet başlattı. ONE LEAF+ adı verilen bu yenilikçi hizmet, sadece endüstrinin karbon azaltma hedefleriyle uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu alanda öncülük etmeyi amaçlıyor.

İsimde Ne Var? Daha Fazlasını Düşünün!

ONE LEAF+ ismi basit gibi görünse de, güçlü bir mesaj taşıyor. LEAF, "düşük emisyonlu yük" anlamına gelirken, hizmetin çevresel etkiyi azaltma misyonunu vurguluyor. ‘+’ simgesi sadece bir tasarım seçimi değil; ONE'ın tedarik zincirini dekarbonize etme yolunda elde etmeyi hedeflediği ilerlemeyi temsil ediyor.

Sürdürülebilir Nakliyede Oyun Değiştirici

ONE LEAF+, işletmelerin nakliye ihtiyaçlarını ele alış şeklini dönüştürmeyi vaat ediyor ve etkin bir şekilde emisyon yönetimi sağlayan bir yol sunuyor. Bu hizmet, belirli gemiler için özellikle seçilmiş, mevcut düzenlemelere uygun alternatif yakıtların kullanımını entegre ediyor. Sonuç? Müşteriler, Kapsam 3 sera gazı (GHG) emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir operasyonel çerçeve doğrultusunda proaktif adımlar atabilir.

Şeffaf ve Sorumlu

ONE LEAF+'ın öne çıkmasını sağlayan şey, şeffaflığa olan bağlılığıdır. Bu hizmeti tercih eden müşteriler, gönderimleri için CO2e (karbon dioksit eşdeğeri) tasarruflarını detaylandıran bir sertifika alacaklar. Bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanmış bu sertifikalar, sadece kağıt parçaları değil; çevresel ayak izlerini azaltma yönünde atılan somut adımların bir kanıtıdır. Bu özellik, sürdürülebilirlik hedefleri üzerinde ilerlemelerini izlemek ve raporlamak isteyen şirketler için özellikle faydalıdır.

Sürdürülebilirliğe Sağlam Bir Bağlılık

ONE’ın küresel ticari hizmet yönetimi kıdemli başkan yardımcısı Gilberto Santos, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını yineledi. Santos, “ONE olarak, 2050 yılına kadar net sıfır GHG emisyonlarına ulaşma hedefimize tamamen bağlıyız," diyor. ONE LEAF+'ın başlatılması bu taahhüdün açık bir göstergesi olup, müşterilere Kapsam 3 GHG emisyonları konusunda çevresel olarak sorumlu seçimler yapmaları için gerekli araçları ve bilgileri sağlıyor.

İleriye Bakış

Ocean Network Express tarafından tanıtılan ONE LEAF+, sadece yeni bir hizmetten daha fazlası; nakliyede sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış dönüm noktası bir adımdır. Daha fazla şirket ve endüstri bu değişim dalgasına katıldıkça, küresel emisyonlar üzerindeki etki büyük olabilir. ONE'ın girişimi, tüm sektörler için bir harekete geçirme çağrısıdır ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenilik ve sorumluluğun kritik rolünü vurgulamaktadır.